Om Segelstads Rehab

Segelstads Rehab AB startades av Leg. Arbetsterapeut Rebecka Segelstad för att till en början agera som underkonsult till en privat vårdcentral inom området arbetsterapi & handrehabilitering. Ganska snart uppmärksammades att det finns ett omfattande behov av kompetent och flexibel personal inom området hos fler aktörer varpå företaget utvecklades till att omfatta fler konsulter i verksamheten. I dag försörjer vi våra uppdragsgivare med personal inom paramedicin, såsom arbetsterapeuter, sjukgymnaster och rehab-koordinatorer.Hemsida

När Rebecka på Segelstads Rehab kontaktade oss önskade hon att vi skulle ta över drift och underhåll av hennes befintliga sida. Hon hade en önskan om en rad förändringar som hon ville ha hjälp med. Efter att vi tillsammans gjort en analys av nuvarande webbplats och det aktuella behovet så kom vi gemensamt fram till att det var enklast och bäst att skapa en ny webbplats.

Besök sidan

Startsida
Våra tjänster
Om oss
Kontakt